జనసేన కేంద్ర కార్యాలయంలో ఇఫ్తార్ విందు

8:03 pm, Sat, 18 May 19
Janasena Iftar Party at Central Office

https://youtu.be/oJKeNQ4HWK8